Om oss

Rødboka har vært til nytte for norsk bilbransje siden 1993 da en entusiastisk grunder startet å lage en katalog med tekniske data samt prisopplysninger på bruktbiler i markedet.

Rødboka har siden da skiftet eiere to ganger og senest i 2013 da mangeårig daglig leder kjøpte selskapet. Fokus har hele tiden vært å overvåke det norske bilmarkedet og bruke denne kompetansen og dataene til å utvikle produkter og tjenester som i dag brukes av bilforhandlere bank/finans/forsikring/leasing og offentlig forvaltning.

Rødboka spiller også en viktig rolle gjennom et mangeårig samarbeid med Skatteetaten hvor våre data benyttes for å kunne kalkulere riktig importavgift basert på bilen markedsverdi. De senere årene har vår kompetanse og data kommet til nytte for mange OEM produsenter gjennom studier vi utfører med mange forskjellige fokusområder. Markedsovervåking, fremtidige restverdier, lansering av nye modeller etc.

About us

Rødboka was founded in 1993 by an enthusiastic founder started out producing a catalogue carrying technical and price data about used cars.

Rødboka has since then changed owners two times and latest in 2013 when CEO for many years bought the company. Main focus has all along been to observe the Norwegian automotive industry and to use this competence and data to develop products and services today used by car dealers, fleet/finance/insurance/leasing companies and public sector.

Rødboka has for many years been the preferred choice for the Norwegian tax authorities that uses our data to calculate import tax on cars. The latest years we have supported OEM manufacturer when they want to conduct marked surveys, marked observation, introducing new models to the Norwegian markets etc.